In bao bì carton tại Hà Nội

         Công ty in bao bì, sản xuất thùng carton tại Hà Nội
Nhận sản xuất và in ấn bao bì  carton và hộp giấy các loại - Sản xuất theo đơn đặt hang. Cụ thể có thể nhận đơn hang nhỏ nhất đến dưới 2000 thùng/ 1 market, mọi thong tin xin mời Quý khách lien hệ với nhân viên công ty để được hỗ trợ và tư vấn
Các loại hộp carton . Văn phòng 285 Nguyễn Xiển Thanh Xuân Hà Nội
Xin giới thiệu một loạt hình ảnh về các mẫu, các loại thùng mà hiện nay công ty đang sản xuất đáp ứng cho thị trường

          Hình ảnh các dạng thùng giấy mà công ty đang sản xuất

1) Hộp carton giấy

Hà Nội mẫu 1

3) Bao bì carton giấy Việt trì

Thùng carton Hà Nội

5) In thùng carton Hà NộiThùng carton Hà Nội

2) Thùng carton Hà Nội mẫu 6

Thùng carton Hà Nội

4) Thùng carton Hà Nội mẫu 7

Thùng carton Hà Nội

6) Thùng carton Hà Nội mẫu 8

 

Hình ảnh một số thùng carton Hà Nội các mẫu tiếp theo

1) Thùng carton Hà Nội Mẫu 10

Thùng carton Hà Nội

3) Thùng carton Hà Nội Mẫu 2

Thùng carton Hà Nội

5) Thùng carton Hà Nội mãu 3

Thùng carton Hà Nội

2) Thùng carton Hà Nội mẫu 9

Thùng carton Hà Nội

4) Thùng carton Hà Nội mẫu 3

Thùng carton Hà Nội

6) Thùng carton Hà Nội mẫu 6

Thùng carton Hà Nội
Comments